Obszar zarezerwowany dla Instruktorów, Trenerów i Egzaminatorów UTRtek, w którym można zapoznać się i pobrać PEG (Effective Guided Presentations) wszystkich kursów UTR, formularze do kursów, Slate Assessment.

Area riservata ad Istruttori, Trainer ed Examiner UTRtek nella quale potranno essere consultate e scaricate le PEG (Presentazioni Efficaci Guidate) di tutti i corsi UTR, modulistica per i corsi, Slate di Valutazione.

Area riservata ad Istruttori, Trainer ed Examiner UTRtek nella quale potranno essere consultate e scaricate le PEG (Presentazioni Efficaci Guidate) di tutti i corsi UTR, modulistica per i corsi, Slate di Valutazione.