Certyfikat DIVEMASTER UTR - Training Level - poświadcza, że nurkowie posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do organizowania i wykonywania nurkowań w każdym środowisku (Morze lub jezioro, z wyłączeniem kamieniołomów) i w każdej sytuacji w pełni bezpiecznych warunkach. DIVEMASTER UTR - Training Level - posiada kwalifikacje do prowadzenia grup nurków o dowolnym poziomie rekreacyjnym, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo. Od momentu uzyskania certyfikatu DIVEMASTER jest w stanie udzielić pomocy i ratunku nurkowi w niebezpieczeństwie na dowolnej głębokości odpowiadającej poziomowi jego wyszkolenia. 


Niezależnie od tego, czy kandydat jest REC3 UTR czy Divemasterem z innej agencji dydaktycznej, trener musi ocenić stopień przygotowania teoretycznego i praktycznego kandydata na asystenta instruktora UTRtka przed rozpoczęciem kursu.

Ocena ta obejmuje:

Wielokrotny wybór testów z zakresu fizyki, fizjologii, sprzętu, biologii i technik nurkowania;

Ocena umiejętności praktycznych obejmie: sprzęt i konfigurację, wykonanie umiejętności, wykonanie umiejętności INTRO TO BASIC.

Trener wykona testowe nurkowanie instruktorskie - kontrola umiejętności na tym kursie:

a) Jeżeli kandydat na asystenta instruktora pomyślnie przejdzie szkolenie w zakresie nurkowania asystenta sprawdzającego i posiada umiejętności praktyczne przewidziane w programie kursu Technical Correctly, trener wskaże pracę samodzielnej nauki, zarówno teoretyczną jak i praktyczną, którą musi wykonać w fazie przedszkolnej.

b) Jeżeli natomiast kandydat na asystenta instruktora nie przejdzie pomyślnie instruktora kontroli nurkowania i nie uzyska pozytywnego wyniku w zakresie umiejętności przewidzianych w programie kursu Technical Correctly, trener wskaże, oprócz wskazanej powyżej pracy samodzielnej nauki, również praktyczną pracę, którą kandydat na asystenta instruktora musi wykonać w celu osiągnięcia umiejętności na poziomie Technical Correctly. 

Kurs Kwalifikacji Instruktorów to program szkoleniowy, który pozwala Instruktorom Asystentom UTR lub innym agencjom edukacyjnym osiągnąć poziom przygotowania technicznego do wykonywania pracy Instruktora UTR, zrozumienia filozofii agencji, procedur nauczania i metodologii właściwych dla UTR.


Po zakończeniu programu i po pozytywnym przejściu oceny trenera, trener otrzyma certyfikat instruktora UTR.


Crossover Instructor to program szkoleniowy, który umożliwia instruktorom nurkowania z innej agencji edukacyjnej osiągnięcie technicznych poziomów przygotowania Instruktora UTR, zrozumienie filozofii agencji, procedur nauczania i metodologii charakterystycznych dla UTR.


Po zakończeniu programu i po pozytywnym przejściu oceny trenera, trener otrzyma certyfikat instruktora UTR za ten sam poziom, który posiadał w agencji pochodzenia.